Stichting

Het bestuur van de Stichting:

Rik Stapel, voorzitter

Jolijt de Jongh, secretaris en penningmeester

Aad van der Staay